Denominació social:

Associació ALICIA ,Associació Catalana Contra el Càncer Limfàtic i la Leucèmia, inscrita amb el número 43.581 de la secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.

 

Número d'identificació fiscal:

G65440364

 

Domicili social:

C/l'Avenir, 40. Ent-1a

08021 BARCELONA

Tel: 644 29 84 13

 

Correu electrònic:

info@a-alicia.org

 

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA manifesta que el domini www.a-alicia.org  es propietat deASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA, amb CIF G-65440364, i amb domicili Avda.Diagonal 449,4t 08036 BARCELONA

Que ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA  consta inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya com Alicia Associació catalana contra el càncer limfàtic i la leucèmia.

ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ASSOCIACIÓ CATALANA CONTRA EL CÀNCER LIMFÀTIC I LEUCÈMIA.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.