Dóna'ns suport

 L'Associació Catalana Contra el Càncer Limfàtic ALICIA és una organització no governamental sense ànim de lucre i declarada d'Utilitat Pública per la Generalitat de Catalunya. Amb la teva aportació garantitzes el funcionament de la nostra entitat.

 

FES CLICK AQUÍ I DÓNA COMPANYIA

 

Nº DE COMPTE: ES87 2100 0814 0102 00922959

El finançament de l'Associació es basa principalment amb els donatius privats de les empreses col·laboradores i subvencions de fundacions amb objectius similars al de la nostra Associació.

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS

 

Donacions Persones Fisiques 

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, dret a deduir l'import de la donació en els següents percentatges:

 

Fins l' import de 150€  Donació, deducció del 75%.
 

A partir de  150€  Donació, deducció del 30%.

 

 

Donacions Persones Jurídiques

 

En l'Impost sobre Societats, dret a deduir l'import de la donació en els següents percentatges:

 
Deducció del 35%.

 

 

ALICIA té com a objectiu destinar un 75% del seu pressupost anual a la consecució de la missió de l'Associació. La resta es destina a d'altres conceptes com la gestió i l'administració de l'entitat.