Convenis/Convenios

Formació/Formación de voluntaris/voluntarios

Voluntaris/Voluntarios

Jornada de reconeixement al Voluntariat i a Entitats a l'Hospital de la Vall d'Hebron