Serveis de l'associació

Voluntari a domicili

Amb el programa 1 usuari 1 voluntari, l'Associació ALICIA posa a disposició dels malalts que ho requereixin un voluntari de l'Associació per tal que aquest, amb el compromís de destinar determinades hores a la setmana, l'ajudi o l'acompanyi en qualsevol dels processos de la malaltia:

 

 • Acompanyament durant i post-tractaments de quimio o radioteràpia.

 • Ajuda en la planificació.

 • Ajuda en les tasques quotidianes.

 • Compartir experiències.

    

Sol·licitud de servei

Voluntariat hospitalari

L'Associació ALICIA ha establert convenis amb diferents hospitals del territori. El nostre equip de voluntaris desenvolupa una tasca complementària a la dels professionals del centre, amb l'objectiu d'oferir una atenció integral i més humanitzada a malalts i familiars.

 

Acompanyar, oferir suport afectiu i facilitar el descans del cuidador principal són algunes de les funcions d'aquests voluntaris que des dels centres hospitalaris, ajuden a assolir els objectius de la nostra associació.

Psicooncologia

La diagnosi d'un limfoma així com totes aquelles vivències que s'experimenten al llarg de tota la malaltia, poden causar als malalts i als familiars una sèrie de complicacions psicosocials que reverteixen en un deteriorament de la seva qualitat de vida.

 

L'Associació ALICIA ofereix serveis de psiconcologia individual o grupal a malalts i als seus familiars de forma presencial o online amb l'objectiu de:

 

 • Potenciar l'adaptació a les diferents possibles etapes de la malaltia (diagnosi, efectes secundaris dels tractaments, recaigudes, dol, final de vida).

 • Ajuda psicològica en la reincorporació a la vida quotidiana un cop superada la malaltia, aprenent a identificar els símptomes d'alerta i a preparar les revisions periòdiques. 

 

Sol·licitud de servei

Atenció social

El servei d'Atenció Social ofereix un servei de recolzament social que, en funció de les necessitats detectades del malalt, procuren pal·liar totes aquelles conseqüències socioeconòmiques derivades de la malaltia.

 

Amb la finalitat de donar la màxima cobertura al territori, el professional també atendrà les demandes per via electrònica. Amb aquestes atencions procurarem:

 

 • Reduir l'impacte de la malaltia recent diagnosticada.

 • Prevenir, identificar i resoldre les necessitats associades a la malaltia.

 • Orientar i assessorar sobre els recursos i prestacions socials disponibles.

 • Facilitar informació legal sobre minusvalideses, incapacitats, etc. 

 

 

Informació mèdica

Malgrat que el limfoma és una malaltia que està augmentant, aquest tipus de patologies continuen essent desconegudes entre la població general.

 

Donat el desconeixement que existeix, quan els pacients som diagnosticats de limfoma, sovintment ens sentim desorientats, desinformats o sols. S'associa la malaltia a mort i a sofriment, i no sabem com gestionar la poca informació de la que disposem.

 

Amb el servei d'informació mèdica online d'ALICIA pretenem:

 

 • Informar a la població en general sobre l'existència del limfoma i dels símptomes que permeten identificar-lo.

 • Facilitar l'adaptació al procés de la malaltia fomentant la sensació de control i reduint l'ansietat.

 • Afavorir la creació d'un ambient distés en el que l'afectat pugui expressar els seus dubtes.

 • Resoldre qüestions puntuals sobre el tractament, la diagnosi, etc.

   

Sol·licitud de servei

Grups d'ajuda mútua

El seu objectiu és donar recolzament emocional als malalts i familiars d'afectats.

L'Associació ALICIA organitzarà per als usuaris de l'entitat i de forma periòdica, els anomenants Grups d'Ajuda Mútua.

 

Sol·licitud de servei